Skip to main content

Geschreven door Hilde Ruitenberg

Bij Chainable geloven we in transparantie. We willen de impact van onze keukens op het milieu inzichtelijk maken. Daarom werkten we de afgelopen tijd in samenwerking met Alba Concepts aan een levenscyclusanalyse (LCA) van onze keuken. Na een lange tijd van data verzamelen en berekenen zijn we heel trots op het resultaat! Ook zijn we erg blij dat we sinds mei te vinden zijn in de Nationale Milieudatabase (NMD). Zo kunnen de resultaten van onze LCA gebruikt worden om de milieuprestatie van gebouwen (MPG) te berekenen.

Wat is een LCA?

Met een LCA breng je de volledige milieu-impact van een product of proces in kaart. We verzamelden data over de materialen van de keuken, transport en productie, montage, gebruiksfase en terugname aan het einde van de levensduur. Hiermee is de impact van onze keuken op elf categorieën meetbaar gemaakt, zoals klimaatverandering, uitputting van fossiele energiedragers en verzuring. Uit al deze categorieën komt een MKI-score (milieukostenindicator) naar voren, die de totale kosten voor het milieu uitdrukt in euro’s. Deze MKI-score laat zien wat de maatschappelijke kosten zijn om de negatieve milieu-effecten van een product tegen te gaan.

Resultaten

We zijn erg blij met de resultaten van de LCA. Een Chainable keuken bestaande uit drie onder- en bovenkasten heeft een MKI van €40,89 over een levensduur van 60 jaar. Een van de bekendere impact-categorieën die in de MKI is verwerkt is de Global Warming Potential (GWP). Deze wordt uitgedrukt in CO2-uitstoot. De totale levensloop van een Chainable keuken zorgt voor een uitstoot van 332,10 kg CO2-equivalent. De MKI is geschikt om een vergelijking te maken met de milieu-impact van andere producten. Je vindt deze terug in de Nationale Milieudatabase en andere rekentools.

EPD

Deze en meer gegevens zijn allemaal terug te lezen in de Environmental Product Declaration (EPD) die aan de hand van de LCA is opgesteld. Een EPD is een rapport waarin de resultaten van een LCA volgens de ISO-14025 standaard worden samengevat. Alle milieu-impact wordt volgens dezelfde standaard berekend. Zo kan je een eerlijke vergelijking maken tussen verschillende producten, en wordt de bouwsector transparanter.

Wil je onze EPD inzien? Neem gerust contact met ons op via hello@chainable.nl!

Nationale Milieudatabase

Met ingang van mei 2023 staat de Chainable keuken ook in de Nationale Milieudatabase (NMD). Hierin vind je de milieu-impact van allerlei bouwmaterialen. Van onze keuken vind je de impact per onder- en bovenkast. Zo kan een precieze berekening worden gemaakt die past bij de opstelling van de keuken. Nu onze keuken ook in de NMD staat, kunnen de resultaten van onze LCA gebruikt worden om de milieuprestatie van gebouwen (MPG) te berekenen. Meer weten over de Nationale Milieudatabase? Bekijk hier hun website.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Binnenkort verschijnt een nieuwe blogpost waarin we meer zullen ingaan op het proces achter deze resultaten, en hoe je zelf met deze cijfers aan de slag kunt.

#JointheChain

Leave a Reply

Close Menu

Samen op weg naar 100% circulaire keukens.

Chainable

Hercules 4
5126 RK  GILZE
Nederland

T: +31 (0) 85 485 0909
E: hello@chainable.nl