Skip to main content

Afgelopen week stond in het teken van de circulaire economie. Door heel Nederland werden bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en elkaar te inspireren. Dit is erg belangrijk, want het Circularity Gap Report en de Integrale Circulaire Economie Rapportage van 2023 laten zien dat we nog een lange weg te gaan hebben. In dit laatste rapport wordt aangegeven dat het wereldwijde gebruik van grondstoffen tussen nu en 2060 zal verdubbelen als het huidige beleid niet verandert. Deze manier waarop we met onze grondstoffen omgaan is niet houdbaar. We moeten dan ook actie ondernemen om de transitie te versnellen. In dit artikel lees je meer over de tax-shift van arbeid naar grondstoffengebruik en vervuiling, een financiële prikkel die veel verschil kan maken.

Circulariteit

Onze keuken is een circulair product. Dit betekent onder andere dat we de keuken een zo lang mogelijke levensduur willen geven, en dat we de gebruikte materialen aan het einde van de levensduur zo hoogwaardig mogelijk willen hergebruiken. Door de keuken ook modulair te ontwerpen zorgen we dat aanpassingen en reparaties kunnen worden gedaan, zodat ook in de toekomst het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt geminimaliseerd. Om een product circulair te maken is dus innovatie nodig. Daarnaast moet er extra tijd en personeel worden geïnvesteerd in productontwerp. Ook het repareren of refurbishen van de producten is erg arbeidsintensief.

In ons huidige belastingsysteem wordt arbeid zwaar belast. Dit vormt voor circulaire ondernemers een barrière, omdat het waarborgen van de circulariteit van producten veel personeel vergt. De belasting op nieuwe grondstoffen, die onze aarde uitputten, is daarentegen juist laag. Dit maakt het aantrekkelijk om te blijven denken vanuit het take-make-waste model. Zo belemmert het belastingstelsel de bloei van de circulaire economie.

Tax-shift

Om deze redenen pleiten wij voor een tax-shift. Hierbij wordt belasting op arbeid verlaagd, en belasting op grondstoffen en vervuiling wordt verhoogd. Lagere belastingen op arbeid maken circulair ondernemen aantrekkelijk en zorgt dat circulaire bedrijven kunnen concurreren met lineaire bedrijven in hun sector. Hogere belastingen op nieuwe grondstoffen en op vervuiling zorgen juist dat de lineaire economie minder aantrekkelijk wordt. Middels deze tax-shift kunnen we dus enerzijds de transitie naar een circulaire economie stimuleren, en anderzijds de impact van producten op het milieu verminderen.

Leave a Reply

Close Menu

Samen op weg naar 100% circulaire keukens.

Chainable

Hercules 4
5126 RK  GILZE
Nederland

T: +31 (0) 85 485 0909
E: hello@chainable.nl