The Natural Step

The Natural Step is een initiatief dat in 1989 door de Zweedse Prof. Karl Hendrik Robèrt opgericht is en vanuit een gezamenlijk gedachtengoed streeft naar een duurzame wereld. Door vanuit duurzaamheidsprincipes kritisch naar ervaringen en lessen uit het verleden te kijken, kunnen gemaakte fouten vermeden en omgezet worden naar betere, duurzame alternatieven.

De principes van The Natural Step:

TNS bij Chainable

Chainable streeft naar een duurzame wereld zonder afval. Een wereld waarin de keten gesloten is en de menselijke druk op ecosystemen is geminimaliseerd.

In de huursector, waar een keuken gemiddeld slechts 15 tot 20 jaar mee gaat, wordt jaarlijks 40.000 ton aan keukenkastjes weggegooid. Bij Chainable zijn we ervan overtuigd dat dat beter kan. Dat doen we door systematisch de 4 basisprincipes van The Natural Step toe te passen op al onze processen.

The Natural Step | Circulaire Transitie | Circulaire Economie | Chainable
Bij Chainable produceren we circulaire keukens die door middel van een lease-overeenkomst geplaatst worden. Daarmee helpen wij mensen voldoen in een belangrijke basisbehoefte. De keukens berusten op een modulair frame waardoor onderhoud snel en eenvoudig is. Door ons K-a-a-S model blijft de keuken in ons bezit. Wij plaatsen en onderhouden de keuken, en nemen hem weer terug wanneer dat nodig is. 90% van ons plaatmateriaal bestaat uit sloophout, 10% bestaat uit bermafval
Bij Chainable produceren we circulaire keukens die door middel van een lease-overeenkomst geplaatst worden. Daarmee helpen wij mensen voldoen in een belangrijke basisbehoefte. De keukens berusten op een modulair frame waardoor onderhoud snel en eenvoudig is. Door ons K-a-a-S model blijft de keuken in ons bezit. Wij plaatsen en onderhouden de keuken, en nemen hem weer terug wanneer dat nodig is.
Door gebruik te maken van duurzame materialen is onze keuken voor 82% circulair en zijn we onderweg naar de 100% circulaire keuken. We maken hierbij zo min mogelijk gebruik van natuurvreemde stoffen.
Voor elke keuken die wij plaatsen, planten we 2 bomen via Trees for All. Hiermee compenseren we onze CO2. Een boom neemt jaarlijks 20 kg CO2 op uit de lucht en meer zelfs als hij rond de evenaar staat. We planten 1 boom in Nederland en 1 boom in Costa Rica. Naast het opnemen van de CO2, bevordert dit ook de biodiversiteit in het land. Daarnaast gaan onze keukens tot wel 60 jaar mee, daardoor hebben we minder afval en minder materialen nodig om de keukens volledig te onderhouden.

En zo passen we de principes toe!

Principe 1 - Geen dingen doen waar we de mensen beperken in het vervullen van hun fundamentele behoefte.

De keuken is het haard van een huis; het is erg belangrijk voor de gebruikers van een keuken en is daardoor impliciet zeer belangrijk in het uitoefenen van de behoeftes van mensen. Echter moet er bij de productie van Chainable keukens natuurlijk worden gezorgd dat er zo min mogelijk beperkingen worden gegeven aan huidige, maar ook vooral toekomstige generaties.

Chainable gebruikt levenscyclusanalyse (LCA) om te berekenen waar de grootste uitstoot plaatsvindt en gaat vervolgens met experts om tafel om deze te reduceren. Zo werken we bij Chainable elke dag hard om onze impact op het milieu en de mensen te verminderen. Dit doen we onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen in onze productieprocessen terug te dringen, het aantal logistieke bewegingen te beperken, verpakkingsmateriaal uit te bannen, onze toeleveranciers mee te krijgen in de circulaire economie en door zoveel mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken in het productieproces. Zo werken we samen aan een win-win voor het milieu en huidige en toekomstige generaties.

In onze keuken zorgen we voor zoveel mogelijk hergebruikte grondstoffen; zo is ons plaatmateriaal al 90% sloophout en ons stalen frame voor 25% gemaakt van gerecycled staal. Samen met het Urban Mining Collective werken we er hard aan deze percentage te verhogen en óók nog eens het herbruikbaar potentieel te verhogen. Zo zorgen we aan de voorkant en de achterkant voor een écht circulaire keuken.

Principe 2 - Niet meer en sneller stoffen uit de aardkost in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Chainable kiest er voor om dit principe op verschillende manieren in te zetten:
– Door te kiezen voor minder materialen,  zo gebruikt Chainable tot wel 43% minder plaatmateriaal. Door te besparen dáár waar dat kan, door te kiezen voor een langere levensduur  en door de keukens te maken met input van oude keukens blijft het toevoegen van nieuwe stoffen beperkt.
De Technische Universiteit in Denemarken (DTU) meette al de toxiciteit van onze keuken en daaruit kwam Chainable zeer goed uit de bus. Chainable werkt met natuurlijke materialen en reststromen, die de aardkorst niet uitputten en die de natuur weer kan verwerken.
Door het toepassen van sloophout zit er nog  wel formaldehyde in het plaatmateriaal van de Chainable keuken, Chainable voldoet aan de hoogste normen met betrekking tot de reductie van deze stoffen. Mocht er een beter alternatief voorradig zijn dan passen we die graag toe in onze keukens! Mocht u daar nog interessante contacten voor kennen, neem dan gerust contact met ons op.

Principe 3 - Niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Door middel van uitgebreide analyses zorgt Chainable er voor dat we de natuurvreemde stoffen uit bannen. Chainable scoort op 12 van de 16 impact criteria (zoals toxiciteit, eutrofiëring e.d.) beter dan de traditionele -lineaire- keuken, hier zijn we heel trots op! Ook blijven we door ons businessmodel verantwoordelijk voor de keuken die we maken, zo leggen we de drijfveer bij onszelf neer om de keuken te blijven ontwikkelen.
Door Kitchen-as-a-Service houden we grip op materialen en het keukengebonden energiegebruik; dat noemen we ‘Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid | UPV of Extended Producer Responsibility | EPR’. Hierdoor creëert Chainable met haar partners de juiste prikkel voor een concurrerende circulaire economie, en legt het de drijfveer daar neer waar deze zou moeten liggen. Door de producten terug te nemen na gebruik, en alle (sub)componenten aan de oorspronkelijk toeleveranciers te retourneren zorgen we er samen voor dat producten slimmer en beter ontwikkelt worden zodat ze makkelijker kunnen worden opgeknapt en opnieuw kunnen worden ingezet.
Zo wordt hergebruik in de hoogst mogelijke waarde bevordert over de hele keten.

Principe 4 - De natuur niet sneller afbreken, dan de tijd die nodig is om te herstellen.

Chainable zorgt er door middel van backcasting voor dat we ontwerpfouten van vandaag weten los te laten. Veel organisaties zijn bezig de uitstoot van hun activiteiten te verminderen.
Bij Chainable gaan we een stap verder; waarom zouden we de wereld niet mooier kunnen achterlaten dan we deze vonden? Zo plant Chainable voor elke keuken 2 bomen om te werken aan de toekomstige grondstoffenvoorraad, natuurherstel en bevordering van de biodiversiteit. Daarnaast nemen deze bomen ook zoveel CO2 op dat we ons langzaam CO2 positief willen kunnen noemen.
Op het moment zijn we bezig onze voetafdruk over alle bedrijfsprocessen uit te rekenen zodat we ook op dit vlak de natuur niet meer helpen afbreken maar samen blijven werken aan natuurbehoud- en herstel.
Dat is pas écht duurzaam.