Skip to main content

Dit artikel is afkomstig van het Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/helmond/onderzoek-woningcorporaties-op-termijn-financieel-in-de-knel~a292cd94/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web.

Het artikel geeft de lastige positie van corporaties goed weer. Hoge kosten hoeven echter niet in de weg te staan van verduurzaming. Middels Kitchen-as-a-Service kunnen corporatie twee vliegen in één klap slaan. Verduuzamen en geld overhouden om aan nieuwe woning te besteden!

HELMOND – Woningcorporaties komen op termijn financieel in het nauw. Dat is de uitkomst van een onderzoek bij vijftien corporaties, waaronder Woonpartners uit Helmond en WoCom uit Someren.

Woningcorporaties hebben te maken met een reeks factoren die een negatieve invloed hebben op hun eigen vermogen. Het gaat dan om een stijgende verhuurdersheffing, stijgende vennootschapsbelasting, stijgende bouwkosten en de kosten van verduurzaming. Al deze kostenposten kunnen niet worden gecompenseerd met hogere huren. Als er meer geleend moet worden, stijgen de rentelasten en kan er weer minder worden geïnvesteerd. Een neerwaartse spiraal dreigt. 

Ook houdt de rekenmethodiek die toezichthouders sinds twee jaar gebruiken geen rekening met de functionele veroudering van woningen. De financiële situatie van corporaties wordt daardoor in feite te rooskleurig voorgesteld. Oplossingen voor veroudering van huizen kosten immers geld. Voorheen werd gerekend met een levensduur van vijftig jaar. 

Vroeg of laat diep in de min

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Finance Ideas en vijftien woningcorporaties uit de Randstad en het noorden, midden en zuiden van het land. Van acht van de vijftien corporaties is de financiële positie doorgerekend tot 2030, 2040 en 2050. Uitkomst: vroeg of laat komen ze qua eigen vermogen diep in de min. Volgens Johan Conijn van Finance Ideas geeft het rapport ‘een goed beeld van de sector’. 

Directeur-bestuurder Bas Sievers van Woonpartners geeft aan dat de cijfers van zijn corporatie nu nog goed zijn, maar dat het eigen vermogen op termijn inderdaad onder druk komt te staan. „De vraag is dus: hoe komen we tot een duurzaam bedrijfsmodel, zonder dat we aan onze ambities gaan tornen?” 

Op gegeven moment door buffers heen

Net als Sievers benadrukt Mirjam Kräwinkel van WoCom dat op de korte termijn geen problemen ontstaan. „Wij hebben zelf ook gerekend. Daar kwam uit dat we tot 2030 onze ambities kunnen realiseren en dat we financieel in de plus blijven. Als we de lijn doortrekken, raken we op enig moment wel door onze buffers heen.” 

Ook Woonbedrijf uit Eindhoven, niet in het onderzoek betrokken, zegt de trend te herkennen. „De hoge heffingen zorgen er helaas voor dat woningcorporaties genoodzaakt zijn om te kiezen waarin ze investeren. Voor de een is dat misschien nieuwbouw, terwijl dat voor de ander verduurzaming is”, aldus directeur Roy Beijnsberger.

Nóg een onderzoek naar positie corporaties

Op dit moment loopt er nóg een onderzoek naar de financiële positie van woningcorporaties. Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De resultaten worden voor de zomer verwacht. 

Het rapport van Finance Ideas lijkt een pleidooi om de heffingen van de rijksoverheid omlaag te brengen. Tegen de stijgende verhuurdersheffing ontstond eerder al protest vanuit de woningcorporaties. Ook een aantal politieke partijen vraagt hiervoor aandacht, voornamelijk vanwege de zorg dat huurders in de problemen komen, dan wel dat de bouw van nieuwe (duurzame) woningen achterblijft. 

Auteur: Rob de Bruyn 19-05-20, 17:46 Laatste update: 09:42 Bron: ED

Leave a Reply

Close Menu

Samen op weg naar 100% circulaire keukens.

Chainable

Hercules 4
5126 RK  GILZE
Nederland

T: +31 (0) 85 485 0909
E: hello@chainable.nl